Sistem Pengurusan Dana Muzik Malaysia

PEMAKLUMAN STATUS KELAYAKAN KE PERINGKAT SETERUSNYA BAGI PROGRAM MUZIK MALAYSIA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Pemakluman Program Muzik Malaysia terdahulu bahawa permohonan yang berjaya ke peringkat seterusnya akan dimaklumkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tamat permohonan adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa pada masa ini pihak Urus Setia masih dalam proses penelitian permohonan tuan/puan ke peringkat seterusnya. Sehubungan dengan itu, status kelayakan ke peringkat seterusnya akan dimaklumkan oleh pihak Urus Setia dari semasa ke semasa.

3. Kelewatan ini dan sebarang kesulitan yang timbul amat dikesali, justeru pihak Urus Setia menghargai perhatian dan kerjasama yang diberikan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.